ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Η εξωτερική όψη του κτιρίου αποτελεί την πρώτη επαφή της επιχείρησής σας με το κοινό. Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων και των επιφανειών των κτιρίων, όμως, δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και θέμα υγιεινής των εργαζομένων. Επιπλέον, ο καθαρισμός τζαμιών και γενικότερα η απομάκρυνση των ρύπων από επιφάνειες συμβάλλουν στην καλύτερη συντήρηση του κτιρίου, καθώς εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα δομικά υλικά. 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 
  • Καθαρισμός Υαλοπινάκων (καθαρισμός τζαμιών) & Υαλοπετασμάτων.
  • Πλύση παντός τύπου υλικών επένδυσης προσόψεων.
  • Απομάκρυνση Graffiti & προστασία επιφανειών.
  • Καθαρισμός Πινακίδων / Επιγραφών.