ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα πλύσεως εξωτερικών χώρων, αναλαμβάνει κάθε είδους εργασία. 

Ο Εξοπλισμός μας 

  • Πλυντικά μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού - κρύου νερού.
  • Κοφλέρ αέρος υψηλής πίεσης.
  • Ατμοκαθαριστές χειρός.
  • Φαράσια, σκούπες χειρός, σακούλες απορριμμάτων.